Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Przetargi / Zapytania ofertowe

12.06.2024
 
ZP-17/2024

Kętrzyn, dnia 12.06.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla dwóch kotłowni znajdujacych się przy ul. Rynkowej 3 oraz Mazurskiej 15A w Kętrzynie wraz z zaprojektowaniem optymalnych rozwiązań zastępczych / zamiennych do konkretnych wymagań”.

Termin realizacji: 14 kwiecień 2025r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniona do kontaktów z oferentami: Paulina Lachowicz, tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: paulina.lachowicz@e-ketrzyn.pl  

Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2024r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.07.2024r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
15.05.2024
 
ZP-15/2024

Kętrzyn, dnia 15.03.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla dwóch kotłowni znajdujacych się przy ul. Rynkowej 1 oraz Mazurskiej 15A w Kętrzynie wraz z zaprojektowaniem optymalnych rowiązań zastępczych / zamiennych do konktrtnych wymagań”.

Termin realizacji: od maj 2024r. do 29 listopada 2024r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jarosław.bochno@e-ketrzyn.pl

Termin składania ofert upływa dnia 05.06.2024r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
15.05.2024
 
ZP-7/2024

Kętrzyn, dnia 15.05.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 6, woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Modernizacja systemu odpylania ciepłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie”.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe do 20.12.2024r.
  • wykonanie robót budowlanych do 28.11.2025r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Maciej Muczyń, tel. 89 751 44 11, pok. nr 227 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl 

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2024r. o godz. 10.00 20.06.2024r. o godz. 10.00

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
17.04.2024
 
ZP-14/2024

Kętrzyn, dnia 17.03.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy ppoż. da dwóch kotłowni znajdujacych się przy ul. Rynkowej 1 oraz Mazurskiej 15A w Kętrzynie wraz z zaprojektowaniem optymalnych rowiązań zastępczych / zamiennych do konktrtnych wymagań”.

Termin realizacji: od maj 2024r. do 29 listopada 2024r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jarosław.bochno@e-ketrzyn.pl

Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2024r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
16.04.2024
 
ZP-12/2024

Kętrzyn, dnia 16.04.2024r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-12/2024
 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ250/400mm przy ulicy Jagiełły w Kętrzynie dz. nr 125/1, 252/7, 252/6, 255/1, 256/10, 256/9obr. 2 miasto Kętrzyn, oraz Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ250/400mm na osiedlu Piastowskim w Kętrzynie dz. nr 256/10, 256/9, 256/8obr. 2”

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do:

  • Wyłączenie dostawy ciepła dla odbiorców jest przewidziane na okres od 03.06 do dnia16.06.2024r.
  • Termin zakończenia robót budowlanych: do 30.07.2024r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Rajmund Janeczko  tel. 89 751 23 56 pok. nr 226 w siedzibie Spółki „KEC KOMEC” lub drogą mailową na adres: rajmund.janeczko@e-ketrzyn.pl.

Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2024r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
28.03.2024
 
ZP-13/2024

Kętrzyn, dnia 28.03.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Remont kotła nr technologiczny K4, typ WR-5, zainstalowanego na ul. Rynkowe 3 w Kętrzynie - w zakresie wymiany części ciśnieniowej i wykonania nowych obmurzy kotła oraz wykonanie w kotle nr technologiczny K3, typ WR-5 wymiany kolektora wlotowego i wylotowego”.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 227 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl 

Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2024r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
15.03.2024
 
ZP-4/2024

Kętrzyn, dnia 15.03.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Remont kotła nr technologiczny K4, typ WR-5, zainstalowanego na ul. Rynkowe 3 w Kętrzynie - w zakresie wymiany części ciśnieniowej i wykonania nowych obmurzy kotła oraz wykonanie w kotle nr technologiczny K3, typ WR-5 wymiany kolektora wlotowego i wylotowego”.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 227 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl 

Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2024r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
19.10.2023
 
ZP-22/2023

Kętrzyn, dnia 19.10.2023r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych”.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2023r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
12.09.2023

Kętrzyn, dnia 12.09.2023r.

Zaproszenie do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zamówienia: "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024"

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Teresa Szymańska tel. 89 751 21 13; 89 751 29 89, e-mail: teresa.szymanska@e-ketrzyn.pl .
 
07.07.2023
 

Kętrzyn, dnia 07.07.2023r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieogranicznego ZP-18/2023

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie. 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie „Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków należących do KEC KOMEC Sp. z o.o.”.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochn@e-ketrzyn.pl

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

12

Archiwum

2024
2023
2022
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze