Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Przetargi / Zapytania ofertowe

02.09.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-27/2022

Kętrzyn, dnia 01.09.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. Prezesa KOMEC Sp. z o.o. w Kętrzynie.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Roboty dodatkowe niezbędne do spełnienia wymagań ppoż dla inwestycji modernizacji nieruchomości przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie”.

Termin realizacji: od podpisania umowy (podpisanie umowy planuje się do dn. 23.09.2022r.) do 28.10.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 6 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
01.09.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-26/2022

Kętrzyn, dnia 01.09.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie”.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych”.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.11.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, pok. nr 2 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
09.08.2022
 

Kętrzyn, dnia 09.08.2022r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał MIIA w ilości 11400 Mg.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A w ilości 11400Mg”

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
01.07.2022
 
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-16/2022
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie mebli do pomieszczeń K.E.C. "Komec" Sp. z o.o.”.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Dariusz Dylewicz tel. 89 751 44 11 pok. nr 3 w siedzibie spółki "Komec" lub drogą mailową: dariusz.dylewicz@e-ketrzyn.pl

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
23.05.2022
 

Kętrzyn, dnia 23.05.2022r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-15/2022
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Królowej Bony dz. nr 23 obr. 8 w Kętrzynie, oraz przebudowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ200/315mm przy ulicy Daszyńskiego w Kętrzynie”.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
19.05.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-18/2022

Kętrzyn, dnia 19.05.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie”.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Ocena stanu technicznego kominów stalowych zlokalizowanych w Kętrzynie na terenie kotłowni przy ul. Mazurskiej szt. 3, ul. Limanowskiego 22 szt. 2 (2 trzony kominowe, w jednym trzonie 3 kominy, w drugim trzonie jeden komin), ul. Słowackiego 7A szt. 2, ul. Rynkowa 3 szt. 1 oraz komin murowany ul. Kaszubska 1 szt. 1”.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 22.07.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89-751-36-65 pok. nr 2 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
10.05.2022
 

Kętrzyn, dnia 10.05.2022r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał MIIA w ilości 3000 Mg.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał MIIA w ilości 3000Mg”

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
25.02.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-3/2022

Kętrzyn, dnia 18.02.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. Prezesa KOMEC Sp. z o.o. w Kętrzynie.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Modernizacja systemu odżużlania wraz z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych w ciepłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie”.

Termin realizacji: od podpisania umowy (podpisanie umowy do 31.03.2022r.) do 09.09.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Maciej Muczyń tel. 89-751-44-11 pok. nr 6 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z oznaczeniem OFERTA NA ZADANIE POD NAZWĄ: „Modernizacja systemu odżużlania wraz z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych w ciepłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie”.

Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2022r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.2022r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferty mogą składać Wykonawcy spełniający warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

 

Archiwum

2022
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 36 96
Księgowość Sprzedaż
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 36 65
Gosp. Materiałowa
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze