Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Przetargi / Zapytania ofertowe

10.05.2023
 

Kętrzyn, dnia 10.05.2023r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
Wykonanie cienkowarstwowych posadzek na rampach po wschodniej stronie budynku przy ulicy Dworcowej 6 w Kętrzynie wraz z wykonaniem odbojnic rampowych i przymurówek bocznych powierzchni ramp.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia jest Wykonanie cienkowarstwowych posadzek na rampach po wschodniej stronie budynku przy ulicy Dworcowej 6 w Kętrzynie wraz z wykonaniem odbojnic rampowych i przymurówek bocznych powierzchni ramp.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.
[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]
 
20.04.2023
 

Kętrzyn, dnia 20.04.2023r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
Remont ramp po wschodniej stronie budynku przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia jest Remont ramp po wschodniej stronie budynku przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.
[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]
 
11.04.2023
 

Kętrzyn, dnia 11.04.2023r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
na dostawę węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A w ilości 8 200 Mg.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postęowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia są dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A, wg PN-82/g-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia. 

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
15.03.2023
 

Kętrzyn, dnia 15.03.2023r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-10/2023
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ250/400mm przy ulicy Jagiełły w Kętrzynie dz. nr 7/5, 11/1 obr. 3, nr 125/1, 279/26, 279/20, 279/19, 279/18 obr. 2 miasto Kętrzyn oraz przebudowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ200/315mm wraz z przyłączami do budynków w ciągu ulic Moniuszki i Mazurskiej w Kętrzynie”.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
02.09.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-27/2022

Kętrzyn, dnia 01.09.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. Prezesa KOMEC Sp. z o.o. w Kętrzynie.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Roboty dodatkowe niezbędne do spełnienia wymagań ppoż dla inwestycji modernizacji nieruchomości przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie”.

Termin realizacji: od podpisania umowy (podpisanie umowy planuje się do dn. 23.09.2022r.) do 28.10.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 6 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
01.09.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-26/2022

Kętrzyn, dnia 01.09.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie”.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych”.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.11.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, pok. nr 2 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
09.08.2022
 

Kętrzyn, dnia 09.08.2022r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał MIIA w ilości 11400 Mg.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A w ilości 11400Mg”

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
01.07.2022
 
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-16/2022
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie mebli do pomieszczeń K.E.C. "Komec" Sp. z o.o.”.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Dariusz Dylewicz tel. 89 751 44 11 pok. nr 3 w siedzibie spółki "Komec" lub drogą mailową: dariusz.dylewicz@e-ketrzyn.pl

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 

Archiwum

2023
2022
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze