Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
 

Ciepło i komfortowo

Jesteśmy wiodącym producentem i dystrybutorem ciepła na lokalnym rynku. Zapewniamy i dostarczamy ciepło centralnego ogrzewania oraz ciepłą wodę dla prawie 60 % mieszkańców naszego miasta Kętrzyn, a wieloletnie doświadczenie i ambicje umożliwiają ciągłe zwiększanie naszych odbiorców.

 

Tworzymy ciepłą siłę miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zdolną dotrzeć do każdego naszego odbiorcy, stanowiąc ważny element systemu bezpieczeństwa infrastruktury miejskiej Kętrzyna.

 

Działając na lokalnym rynku ciepłowniczym kompleksowo i fachowo doradzamy oraz oferujemy najwyższą jakość usług z zachowaniem i dbaniem o ochronę środowiska.

Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC

Centralne ogrzewanie
Ciepła woda
Doradztwo i Sklep

Aktualności

01.07.2024
 
Informacja
Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie
o cenach ciepła obowiązujących od 01 lipca 2024r. i 01 stycznia 2025r.

Informujemy, że na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ogranicznenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024r. poz. 859) w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują od 01 lipca 2024r. i 01 stycznia 2025r. nowe ceny i stawki opłat za ciepło.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Taryfa

 
17.06.2024
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej, która wystąpiła 17 czerwca 2024 roku na sieci cieplnej zasilającej budynki:

 • Chrobrego 16A
 • Chrobrego 16B
 • Chrobrego 16C
 • Chrobrego 16D
 • Chrobrego 16E
 • Chrobrego 16F
 • Chrobrego 16G

nastąpiło wstrzymanie dostaw ciepła. Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o.o. niezwłocznie przystąpiła do likwidacji awarii, której przyczyną była nieszczelność sieci. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest w dniu 17 lub 18 czerwca.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze

Ogłoszenia

03.07.2024
 
ZP-20/2024

Kętrzyn, dnia 03.07.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla dwóch kotłowni znajdujacych się przy ul. Rynkowej 3 oraz Mazurskiej 15A w Kętrzynie wraz z zaprojektowaniem optymalnych rozwiązań zastępczych / zamiennych dostosowujących obiekty do konkretnych wymagań ppoż.”.

Termin realizacji: 14 kwiecień 2025r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniona do kontaktów z oferentami: Ewa Szuksztul, tel. 89 751 36 65, pok. nr 225 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: ewa.szuksztul@e-ketrzyn.pl  

Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2024r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2024r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
01.07.2024
 
Informacja
Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie
o cenach ciepła obowiązujących od 01 lipca 2024r. i 01 stycznia 2025r.

Informujemy, że na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ogranicznenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024r. poz. 859) w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują od 01 lipca 2024r. i 01 stycznia 2025r. nowe ceny i stawki opłat za ciepło.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Taryfa

 
26.06.2024
 

ZP-16/2024

Kętrzyn, dnia 26.06.2024r.
Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M I A lub M II A w ilości 11 000 Mg w 2025 roku.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postęowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia są dostawy węgla kamiennego 32, sortymentu miał M I A lub M II A, wg PN-82/G-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia. 

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pierwsze piętro sekretariat
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 10.07.2024r. do godz. 10:00
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2024r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego, pierwsze piętro sala konferencyjna.

Osobą uprawniona do kontaktów z oferentami: Maciej Muczyń, tel. 89 751 44 11, e-mail: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl 

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników poniżej]

 
17.06.2024
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej, która wystąpiła 17 czerwca 2024 roku na sieci cieplnej zasilającej budynki:

 • Chrobrego 16A
 • Chrobrego 16B
 • Chrobrego 16C
 • Chrobrego 16D
 • Chrobrego 16E
 • Chrobrego 16F
 • Chrobrego 16G

nastąpiło wstrzymanie dostaw ciepła. Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o.o. niezwłocznie przystąpiła do likwidacji awarii, której przyczyną była nieszczelność sieci. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest w dniu 17 lub 18 czerwca.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Misja firmy

Misja

Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody dla całego miasta Kętrzyn. Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury miejskiej w sektorze energii cieplnej. Fachowe i profesjonalne doradztwo i usługi w dziedzinie ogrzewania.

Dążymy

Zapewnić bezpieczne i ekologiczne ciepło w centralnym ogrzewaniu oraz ciepłą wodę, wykorzystując nowoczesne technologie i nasze kompetencje, dla jak największej liczby mieszkańców naszego miasta Kętrzyn.

Chcemy

Nieustannie rozwijać nasze bogate doświadczenie i kompetencje, dostarczając naszym Klientom fachową wiedzę oraz innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w zakresie oferowanych produktów i świadczonych usług.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
Kętrzyńskie TBS
Kętrzyńskie TBS
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

KEC Komec Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 751 29 89, faks (+48) 89 751 31 66

komec@e-ketrzyn.pl