Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
 

Ciepło i komfortowo

Jesteśmy wiodącym producentem i dystrybutorem ciepła na lokalnym rynku. Zapewniamy i dostarczamy ciepło centralnego ogrzewania oraz ciepłą wodę dla prawie 60 % mieszkańców naszego miasta Kętrzyn, a wieloletnie doświadczenie i ambicje umożliwiają ciągłe zwiększanie naszych odbiorców.

 

Tworzymy ciepłą siłę miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zdolną dotrzeć do każdego naszego odbiorcy, stanowiąc ważny element systemu bezpieczeństwa infrastruktury miejskiej Kętrzyna.

 

Działając na lokalnym rynku ciepłowniczym kompleksowo i fachowo doradzamy oraz oferujemy najwyższą jakość usług z zachowaniem i dbaniem o ochronę środowiska.

Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC

Centralne ogrzewanie
Ciepła woda
Doradztwo i Sklep

Aktualności

04.03.2024
 
Informacja Prezesa Zarządu
Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie
o cenach ciepła obowiązujących od 01 marca 2024r.

Informujemy, że Prezes URE zatwierdził XXI taryfę dla ciepła decyzją z dnia 02 lutego 2024r. Od dnia 01 marca 2024r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat za ciepło.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Taryfa

 
15.01.2024
Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg grup taryfowych za 2023 rok

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 z póź. zmianami) sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał.

Grupa taryfowa Średnie zużycie ciepła [GJ]
Grupa A.1.1. 4 728
Grupa A.1.2. 492
Grupa A.2.1. 4 273
Grupa B.1. 3 190
Grupa C.1. 402
Grupa G.1. 161
[Pełna treść informacji]
 

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze

Ogłoszenia

16.04.2024
 
ZP-12/2024

Kętrzyn, dnia 16.04.2024r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-12/2024
 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ250/400mm przy ulicy Jagiełły w Kętrzynie dz. nr 125/1, 252/7, 252/6, 255/1, 256/10, 256/9obr. 2 miasto Kętrzyn, oraz Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ250/400mm na osiedlu Piastowskim w Kętrzynie dz. nr 256/10, 256/9, 256/8obr. 2”

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do:

  • Wyłączenie dostawy ciepła dla odbiorców jest przewidziane na okres od 03.06 do dnia16.06.2024r.
  • Termin zakończenia robót budowlanych: do 30.07.2024r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Rajmund Janeczko  tel. 89 751 23 56 pok. nr 226 w siedzibie Spółki „KEC KOMEC” lub drogą mailową na adres: rajmund.janeczko@e-ketrzyn.pl.

Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2024r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
28.03.2024
 
ZP-13/2024

Kętrzyn, dnia 28.03.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Remont kotła nr technologiczny K4, typ WR-5, zainstalowanego na ul. Rynkowe 3 w Kętrzynie - w zakresie wymiany części ciśnieniowej i wykonania nowych obmurzy kotła oraz wykonanie w kotle nr technologiczny K3, typ WR-5 wymiany kolektora wlotowego i wylotowego”.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 227 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl 

Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2024r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
15.03.2024
 
ZP-4/2024

Kętrzyn, dnia 15.03.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Remont kotła nr technologiczny K4, typ WR-5, zainstalowanego na ul. Rynkowe 3 w Kętrzynie - w zakresie wymiany części ciśnieniowej i wykonania nowych obmurzy kotła oraz wykonanie w kotle nr technologiczny K3, typ WR-5 wymiany kolektora wlotowego i wylotowego”.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 227 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl 

Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2024r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
04.03.2024
 
Informacja Prezesa Zarządu
Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie
o cenach ciepła obowiązujących od 01 marca 2024r.

Informujemy, że Prezes URE zatwierdził XXI taryfę dla ciepła decyzją z dnia 02 lutego 2024r. Od dnia 01 marca 2024r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat za ciepło.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Taryfa

 

Misja firmy

Misja

Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody dla całego miasta Kętrzyn. Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury miejskiej w sektorze energii cieplnej. Fachowe i profesjonalne doradztwo i usługi w dziedzinie ogrzewania.

Dążymy

Zapewnić bezpieczne i ekologiczne ciepło w centralnym ogrzewaniu oraz ciepłą wodę, wykorzystując nowoczesne technologie i nasze kompetencje, dla jak największej liczby mieszkańców naszego miasta Kętrzyn.

Chcemy

Nieustannie rozwijać nasze bogate doświadczenie i kompetencje, dostarczając naszym Klientom fachową wiedzę oraz innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w zakresie oferowanych produktów i świadczonych usług.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
Kętrzyńskie TBS
Kętrzyńskie TBS
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

KEC Komec Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 751 29 89, faks (+48) 89 751 31 66

komec@e-ketrzyn.pl