Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Aktualności

24.05.2023
 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że w związku z zaplonowanymi pracami remontowymi na kotłowniach, węzłach i sieciach cieplnych zostanie wstrzymana dostawa ciepła z kotłowni przy ul. Rynkowa 3 w Kętrzynie.

  •  w dniach 29.05.2023r  do 02.06.2023r. osiedle Sikorskiego, Poznańska.
  •  w dniach 29.05.2022r  do 11.06.2022r. osiedle Piastowskie

Prezes Zarządu
Michał Jerzy Krasiński

08.05.2023
 
Informacja Prezesa Zarządu
Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie
o cenach ciepła obowiązujących od 1 maja 2023r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie zmiany XX taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 04 kwietnia 2023r. Nr OGD.4210.7.2023.368.XX.DJ (zmiana dotyczy gr. C.1 i G.1), w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi obowiązują od 1 maja 2023r. następujące średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Poniżej pełna treść informacji

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Taryfa

 
07.03.2023
 

 

W związku z napięciami społecznymi w sprawie cen ciepła informujemy:

Od 01 stycznia 2023r. w KEC „KOMEC” wzrost cen i stawek opłat za ciepło wyniósł 14,24%, a w 2022r. były cztery regulacje cenowe i wzrost w sumie o 104,12% (tj. 1 styczeń - 16,92%; 1 marzec - 23,23%; 23 kwiecień - 5,5%; 1 sierpień - 58,47%). Spowodowały one wzrost średniej jednoskładnikowej ceny ciepła w  2022r. w stosunku do cen z 2021r. o ok. 82%.  Problem podwyżek cen ciepła w 2022r. nie dotyczył tylko naszej Spółki, ale powstał w większości firm ciepłowniczych sąsiadujących (np. Węgorzewo, Giżycko, Reszel, Korsze czy Bartoszyce) jak i w całym kraju.

W ciągu 2022r. ceny węgla wzrosły o ok. 500% (z 347 zł/ tonę do 1750 zł/tonę),  a koszty gazu o ok. 250%. Wyższe ceny wynikały też z rosnących kosztów pozasurowcowych wytworzenia ciepła i jego przesyłu związanych z inflacją. To wszystko wymusiło konieczność urealnienia opłat za ciepło.

Podkreślamy, że nie różnicujemy cen ciepła dla poszczególnych odbiorców.

Pojawiające się dezinformacje wprowadzają mieszkańców w błąd.

Spółka KEC „KOMEC” sprzedaje ciepło w poszczególnych grupach taryfowych w jednakowej cenie dla wszystkich swoich klientów.

 
21.01.2023
 

INFORMACJA

Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że na ciepło zakupione w okresie od 1 października 2022r. do 30 kwietnia 2023r. został Państwu udzielona rekompensata. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Załącznik:

 
12.01.2023
 

Informacja Prezesa Zarządu
Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie
o cenach ciepła z rekompensatą

Na podstawie art. 59 ust. Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw od dnia 1 października 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r. KEC "KOMEC" Sp. z o.o. będzie stosowała średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą [pełna treść informacji poniżej]

Załączniki:

 
26.09.2022
 

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

            Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r.

            Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto: 

  • dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz ziemny – 150,95 zł/GJ,
  • dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

            21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1 i nr 2  do niniejszego komunikatu.
            Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz spółdzielni bądź wspólnot mieszkaniowych, która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców/właścicieli.

Odnośnik do pełnej wersji informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata/

Załączniki:

 

Archiwum

2023
2022
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze