Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Aktualności

26.09.2022
 

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

            Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r.

            Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto: 

  • dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz ziemny – 150,95 zł/GJ,
  • dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

            21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1 i nr 2  do niniejszego komunikatu.
            Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz spółdzielni bądź wspólnot mieszkaniowych, która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców/właścicieli.

Odnośnik do pełnej wersji informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata/

Załączniki:

 
04.02.2022
Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg grup taryfowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 z póź. zmianami) sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał.

 
13.01.2022
UWAGA!!
AWARIA SIECI CIEPLOWNICZEJ.
USTERKA JEST JUŻ USUWANA.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej, która wystąpiła 13 stycznia 2022 roku na sieci cieplnej zasilającej budynki:

  • Chrobrego 16A
  • Chrobrego 16B
  • Chrobrego 16C
  • Chrobrego 16D
  • Chrobrego 16E
  • Chrobrego 16F
  • Chrobrego 16G

nastąpiło wstrzymanie dostaw ciepła. Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o.o. niezwłocznie przystąpiła do likwidacji awarii, której przyczyną była nieszczelność sieci.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
12.01.2022
 

Na podstawie § 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 poz.718 i Dz.U. z 2021 poz. 158 z późn. zm.), Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętrzynie sprzedająca ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur na jego każdorazową prośbę.

W celu realizacji dostępu do danych należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej Oświadczenie (wzór w załączeniu) i w razie potrzeby uzyskania danych, o których mowa w Oświadczenia pkt. 1 złożyć każdorazowo Wniosek (wzór w załączeniu). Kontakt z biurem przy ul. Dworcowej 10 w Kętrzynie pod numerem tel. 89 751 29 89 lub przez pocztę elektroniczną adres: komec@e-ketrzyn.pl

Jednocześnie informujemy, że załączone do niniejszej infromacji dokumenty sa również dostępne w dziale Dokumenty do pobrania

 

Archiwum

2022
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 36 96
Księgowość Sprzedaż
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 36 65
Gosp. Materiałowa
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze