Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Aktualności

16.11.2023
 
Informacja Prezesa Zarządu
Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie
o cenach ciepła obowiązujących od 16 listopada 2023r.

Informujemy, że Prezes URE zatwierdził zmianę (obniżkę) XX taryfy dla ciepła decyzją z dnia 02 października 2023r. i sprostowanie z 13 października 2023r. (zmiana dotyczy gr. A, B.1 i G.1), w rozliczeniach z odbiorcami  obowiązują od 16 listopada 2023r. nowe ceny i stawki opłat za ciepło.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Taryfa

 
19.10.2023
 

W związku z wpływającymi do KEC „KOMEC” Sp. z o.o. wiadomościami od lokatorów mieszkań spółdzielczych o podwyżkach opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, informujemy:

 • sprzedajemy ciepło w jednakowej cenie dla wszystkich swoich klientów w poszczególnych grupach taryfowych,
   
 • wystawiamy faktury odbiorcom za moc zamówioną i zużycie ciepła w zakresie wytwarzania i przesyłu,
   
 • nie dokonujemy rozliczenia ciepła na poszczególne lokale, tj. nie ustalamy ceny m2 za ogrzewanie powierzchni ani ceny podgrzania m3 wody. Należy to do zadań zarządcy nieruchomości,
   
 • od 1 stycznia 2023r. przeciętny wzrost cen  i stawek opłat za ciepło wyniósł 14,24%, natomiast  odbiorcy „uprawnieni” obciążani są średnią ceną wytwarzania  z rekompensatą, która nie zmieniła się  od 1 października 2022 r.,
   
 • VAT wzrósł o 18%, tj. z 5% do 23%,
   
 • od 1 maja 2023r. nastąpiła obniżka taryfy w kotłowniach gazowych przy ul. Limanowskiego 22 (58,19%)  i Słowackiego 7A (37,06%),
   
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w październiku 2023r. zatwierdził obniżkę taryfy dla ciepła w źródłach węglowych, przy ul. Rynkowej 3 i Mazurskiej 15. Szczegóły wkrótce.

 

Zarząd
KEC "KOMEC"

24.05.2023
 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że w związku z zaplonowanymi pracami remontowymi na kotłowniach, węzłach i sieciach cieplnych zostanie wstrzymana dostawa ciepła z kotłowni przy ul. Rynkowa 3 w Kętrzynie.

 •  w dniach 29.05.2023r  do 02.06.2023r. osiedle Sikorskiego, Poznańska.
 •  w dniach 29.05.2022r  do 11.06.2022r. osiedle Piastowskie

Prezes Zarządu
Michał Jerzy Krasiński

08.05.2023
 
Informacja Prezesa Zarządu
Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie
o cenach ciepła obowiązujących od 1 maja 2023r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie zmiany XX taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 04 kwietnia 2023r. Nr OGD.4210.7.2023.368.XX.DJ (zmiana dotyczy gr. C.1 i G.1), w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi obowiązują od 1 maja 2023r. następujące średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Poniżej pełna treść informacji

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Taryfa

 
07.03.2023
 

 

W związku z napięciami społecznymi w sprawie cen ciepła informujemy:

Od 01 stycznia 2023r. w KEC „KOMEC” wzrost cen i stawek opłat za ciepło wyniósł 14,24%, a w 2022r. były cztery regulacje cenowe i wzrost w sumie o 104,12% (tj. 1 styczeń - 16,92%; 1 marzec - 23,23%; 23 kwiecień - 5,5%; 1 sierpień - 58,47%). Spowodowały one wzrost średniej jednoskładnikowej ceny ciepła w  2022r. w stosunku do cen z 2021r. o ok. 82%.  Problem podwyżek cen ciepła w 2022r. nie dotyczył tylko naszej Spółki, ale powstał w większości firm ciepłowniczych sąsiadujących (np. Węgorzewo, Giżycko, Reszel, Korsze czy Bartoszyce) jak i w całym kraju.

W ciągu 2022r. ceny węgla wzrosły o ok. 500% (z 347 zł/ tonę do 1750 zł/tonę),  a koszty gazu o ok. 250%. Wyższe ceny wynikały też z rosnących kosztów pozasurowcowych wytworzenia ciepła i jego przesyłu związanych z inflacją. To wszystko wymusiło konieczność urealnienia opłat za ciepło.

Podkreślamy, że nie różnicujemy cen ciepła dla poszczególnych odbiorców.

Pojawiające się dezinformacje wprowadzają mieszkańców w błąd.

Spółka KEC „KOMEC” sprzedaje ciepło w poszczególnych grupach taryfowych w jednakowej cenie dla wszystkich swoich klientów.

 
21.01.2023
 

INFORMACJA

Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że na ciepło zakupione w okresie od 1 października 2022r. do 30 kwietnia 2023r. został Państwu udzielona rekompensata. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Załącznik:

 
12.01.2023
 

Informacja Prezesa Zarządu
Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie
o cenach ciepła z rekompensatą

Na podstawie art. 59 ust. Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw od dnia 1 października 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r. KEC "KOMEC" Sp. z o.o. będzie stosowała średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą [pełna treść informacji poniżej]

Załączniki:

 

Archiwum

2023
2022
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze