Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Poznaj działalność spółki

Przedmiot działalności spółki (wg. PKD):

  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacji (35.30.Z)
  • Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z)
  • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
  • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami (47.99.Z)
  • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
  • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze