Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Sprzedaż żużla paleniskowego

Komunalna Energetyka Cieplna - Komec Sp. z o.o. w Kętrzynie oferuje do sprzedaży żużel paleniskowy (kod odpadu 10 01 80) w cenie brutto 1 zł za tonę. 

Żużel może być wykorzystany do utwardzenia powierzchni dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie przez jego zestalenie lub przykrycie warstwą niepylącą z zachowaniem w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. Żużel nie może być wykorzystany jako produkt do dalszej przeróbki.

Ołoszenie - sprzedaż żużla
1. Wniosek o sprzedaż żużla - osoby fizyczne
2. Wniosek o sprzedaż żużla - jednostki organizacyjne
3 Wniosek o sprzedaż żużla - przedsiębiorcy

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze