Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Plan ograniczeń ciepła

 

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ DOSTAW ENERGII CIEPLNEJ DLA ODBIORCÓW

na lata 2022-2025

 

Podstawę prawną wprowadzania ograniczenia w dostarczaniu ciepła stanowią poniższe akty prawne:

  1. Art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz. U. 2021 poz. 2209);
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych” (Dz. U. 2007 poz. 92);
  4. §2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. nr 39, poz. 338) do utrzymywania zapasów węgla kamiennego.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie wykonując działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w ciepło opracowało dokument pn. „Plan wprowadzania ograniczeń dostaw energii cieplnej dla odbiorców” wraz z załącznikami wymienionymi w treści dokumentu, który przedstawiło do uzgodnienia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

Plan ten został uzgodniony i przesłany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem z dn. 11 lipca 2022 r.

Zgodnie z 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U.2021 poz. 2209) „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu energii cieplnej dla odbiorców” na lata 2022-2025 wchodzi w życie z dniem 15 września 2022r. i obowiązuje do dnia 11 lipca 2025 roku.

W załączeniu zamieszczamy „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu energii cieplnej dla odbiorców” wraz z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w tej sprawie.

Pismo Wojewody Warm-Maz - uzgodnienie planu ograniczeń
Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu energii cieplnej

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze