Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Taryfa

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie działalność gospodarczą dotyczącą zaopatrzenia w ciepło prowadzi na podstawie wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji w zakresie:

  • wytwarzania ciepła
  • przesyłu i dystrybucji ciepła
Informacja Prezesa Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie o cenach wytwarzania ciepła z rekompensatą

Na podstawie art. 59 ust. Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw od dnia 1 października 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r. KEC "KOMEC" Sp. z o.o. będzie stosowała średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą

Oświadczenia odbiorców ciepła
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2024r.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 16.11.2023r.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.05.2023r.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2023r.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.08.2022r.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 23.04.2022r.
 
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2022r.
 
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2022r.
 
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 11.12.2020r.

W rozliczeniach z odbiorcami, od 11.12.2020 r. obowiązuje nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Energetyki.

 

 

 

2024_03_01-Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2024.pdf
2024_03_01-Decyzja Prezesa URE z dn. 02.02.2024 ws. zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła.pdf
2024_03_01-Pismo przewodnie z dnia 03.03.2024r. w spr. zmiany taryfy dla ciepła.pdf
2024_03_01-Informacja Prezesa Zarządu o cenach ciepła obowiązujących od 01.03.2024.pdf

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze