Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Obowiązek informacyjny

Klienci i kontrahenci
Wnioskodawcy
Zamówienia publiczne - powyżej progów
Zamówienia publiczne - poniżej progów
Pracownicy
Osoby fizyczne - umowa najmu
Osoby reprezentujące strony umowy oraz pracowicy wskazani do kontaktu
Pozostałe umowy (art.13 i 14 RODO)
Uczestnik PPK
Członkowie Rady Nadzorczej
Przetwarzanie danych na Facebook-u
Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
Stażyści i praktykanci
Korzystający z ZFŚS
Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
Osoby fizyczne reprezentujące podmioty - umowa najmu
Osoby ubiegające się o zatrudnienie, współpracę
Zakup preferencyjny paliwa stalego
Monitoring wizyjny

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze