Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
15.05.2024

ZP-7/2024: Modernizacja systemu odpylania ciepłowni przy ul. Rynkowej 3

 
ZP-7/2024

Kętrzyn, dnia 15.05.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 6, woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Modernizacja systemu odpylania ciepłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie”.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do:

  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe do 20.12.2024r.
  • wykonanie robót budowlanych do 28.11.2025r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Maciej Muczyń, tel. 89 751 44 11, pok. nr 227 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl 

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2024r. o godz. 10.00 20.06.2024r. o godz. 10.00

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
Wyjaśnienia nr 3 do OPZ
Wyjaśnienia nr 2 do OPZ
Modyfikacja nr 2 OPZ
Zał nr 5b do OPZ - zał nr 1 do umowy - PFU po zmianach od 13.06.2024
Wyjaśnienia do OPZ
Modyfikacja OPZ i zmiana terminu otwarcia ofert
OPZ po zmianach od dn. 06.06.2024
Zał. nr 5a do OPZ - Istotne postanowienia umowy po zmianach od dn. 06.06.2024
Zał. nr 5b do OPZ - zał nr 1 do umowy - PFU po zmianach od 06.06.2024
Projekt budowlany istniejącego odpylania 2014 rok
Wyniki badań emisji z kotła K1 z dn. 28.12.2023
Wyniki badań emisji z kotła K4 z dn. 01.02.2024
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamowienia
Zał. nr 1 do OPZ - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do OPZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 do OPZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Zał. nr 4 do OPZ - Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
Zał. nr 5a do OPZ - Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 5b do OPZ - zał. nr 1 do umowy - PFU
Zał. nr 5c do OPZ - zał. nr 2 do umowy - Klauzula RODO
Zał. nr 6 RODO ponizej progow

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze