Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
09.08.2022

ZP-24/2022: Dostawa węgla kamiennego - unieważnienie postępowania

 

Kętrzyn, dnia 09.08.2022r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał MIIA w ilości 11400 Mg.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A w ilości 11400Mg”

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
ZP-24-2022 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Zawiadomienie z otwarcia ofert ZP-24 2022.pdf
Ogłoszenie o przetargu.pdf
OPZ - 2023 9.08.pdf
UMOWA - załącznik nr 2 do OPZ 9.08.2022.pdf
Zał. nr 1-7 do OPZ Węgiel 9.08.pdf

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze