Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
19.10.2023

ZP-22/2023: Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych

 
ZP-22/2023

Kętrzyn, dnia 19.10.2023r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych”.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2023r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf
Protokół z wyboru oferty.pdf
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Zał. nr 1 do OPZ- Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do OPZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 do OPZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Zał. nr 4a do OPZ - Umowa
Zał. nr 4b do OPZ- Klauzula informacyjna RODO
Zał. nr 5 do OPZ - Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
Zarządzenie o powołaniu komisji

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze