Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
03.07.2024

ZP-20/2024: Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla 2 kotłowni wraz z zaprojektowaniem rozwiązań do konkretnych wymagań

 
ZP-20/2024

Kętrzyn, dnia 03.07.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla dwóch kotłowni znajdujacych się przy ul. Rynkowej 3 oraz Mazurskiej 15A w Kętrzynie wraz z zaprojektowaniem optymalnych rozwiązań zastępczych / zamiennych dostosowujących obiekty do konkretnych wymagań ppoż.”.

Termin realizacji: 14 kwiecień 2025r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniona do kontaktów z oferentami: Ewa Szuksztul, tel. 89 751 36 65, pok. nr 225 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: ewa.szuksztul@e-ketrzyn.pl  

Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2024r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2024r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
Wyjaśnienia do OPZ
Ocena zagrożenia wybuchem - ul. Rynkowa
Ocena zagrożenia wybuchem - ul. Mazurska
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - ul. Rynkowa
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - ul. Mazurska
Ogłoszenie o zamówieniu
Opis Przedmiotu Zamówienia
Zał. nr 1 do OPZ Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do OPZ - Ośw. o spełn. warunków udź. w post
Zał. nr 3 do OPZ- Ośw. o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 4a do OPZ - Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 4b do OPZ - Klauzula RODO kontrahenci
Zał. nr 5 do OPZ - Ośw. o statusie przedsiębiorcy
Zał. nr 6 do OPZ - RODO ponizej progow

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze