Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
19.05.2022

ZP-18/2022: Ocena stanu technicznego kominów kotłowni

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-18/2022

Kętrzyn, dnia 19.05.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie”.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Ocena stanu technicznego kominów stalowych zlokalizowanych w Kętrzynie na terenie kotłowni przy ul. Mazurskiej szt. 3, ul. Limanowskiego 22 szt. 2 (2 trzony kominowe, w jednym trzonie 3 kominy, w drugim trzonie jeden komin), ul. Słowackiego 7A szt. 2, ul. Rynkowa 3 szt. 1 oraz komin murowany ul. Kaszubska 1 szt. 1”.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 22.07.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89-751-36-65 pok. nr 2 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
Protokół i wynik postępowania
Ogłoszenie
OPZ
Zał. nr 1 do OPZ
Zał. nr 2 do OPZ
Zał. nr 3 do OPZ
Zał. nr 4 do OPZ
Zał. nr 5 do OPZ
Zał. nr 6 do OPZ
Zarządzenie Prezesa o powołaniu Komisji

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze