Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
01.07.2022

ZP-16/2022: Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych K.E.C. 'KOMEC' Sp. z o.o. - wynik postępowania

 
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-16/2022
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie mebli do pomieszczeń K.E.C. "Komec" Sp. z o.o.”.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Dariusz Dylewicz tel. 89 751 44 11 pok. nr 3 w siedzibie spółki "Komec" lub drogą mailową: dariusz.dylewicz@e-ketrzyn.pl

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
ZP-16-2022_wynik_postepowania.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OPZ.pdf
Zał nr 1 do OPZ - Formularz ofertowy.pdf
Zał nr 2 do OPZ - Ośw. o spełn. warunków udź. w post..pdf
Zał nr 3 do OPZ - Ośw. o braku podstaw do wykluczenia.pdf
Zał nr 4 do OPZ - Ośw. o statusie przedsiębiorcy.pdf
Zał nr 5a do OPZ - Ist. post. umowy.pdf
Zał nr 5b do OPZ - zał nr 1 do umowy - Formularz cenowy wyposażenia.pdf
Zał nr 5c do OPZ - zał nr 2 do umowy - Opis wyposażenia.pdf
Zał nr 5d do OPZ - zał nr 3 do umowy - Klauzula RODO.pdf
Wyjaśnienie modyfilacja nr 1.pdf
Wstępne rozmieszczenie wyposażenia biurowego rys nr 1.jpg
Wstępne rozmieszczenie wyposażenia biurowego rys nr 2.jpg

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze