Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
23.05.2022

ZP-15/2022: Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

 

Kętrzyn, dnia 23.05.2022r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-15/2022
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Królowej Bony dz. nr 23 obr. 8 w Kętrzynie, oraz przebudowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ200/315mm przy ulicy Daszyńskiego w Kętrzynie”.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
Protokół z wyboru oferty ZP-15-2022.pdf
ZAWIADOMIENIE Z OTWARCIA OFERT ZP 15-2022.pdf
Ogłoszenie przetargu.pdf
OPZ — K Bony.pdf
Zał. nr 1-8 do OPZ — K Bony.pdf
Zał. nr 2a do OPZ - Um na rob bud K Bony.pdf
1A Projekt Przyłącze K. Bony.zip
S Projekt Budowlany Moniuszki.zip
SS Projekt Droga Wojewódzka.zip
1B Specyfikacja Techniczna K. Bony.pdf
1C Zgłoszenie Królowej Bony.pdf
2B Specyfikacja Techniczna Moniuszki Daszyńskiego.pdf
2C Zgłoszenie Moniuszki.pdf
3C Zgłoszenie Daszyńskiego.pdf

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze