Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
17.04.2024

ZP-14/2024: Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla 2 kotłowni wraz z zaprojektowaniem rozwiązań do konkretnych wymagań

 
ZP-14/2024

Kętrzyn, dnia 17.03.2024r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy ppoż. da dwóch kotłowni znajdujacych się przy ul. Rynkowej 1 oraz Mazurskiej 15A w Kętrzynie wraz z zaprojektowaniem optymalnych rowiązań zastępczych / zamiennych do konktrtnych wymagań”.

Termin realizacji: od maj 2024r. do 29 listopada 2024r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jarosław.bochno@e-ketrzyn.pl

Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2024r. o godz. 10.00.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
Protokół z wyboru oferty
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Zał. nr 1 do OPZ - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do OPZ - Ośw. o spełn. warunków udź. w post.
Zał. nr 3 do OPZ - Ośw. o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 4a do OPZ - Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 4b do OPZ - Klauzula informacyjna RODO
Zał. nr 5 do OPZ - Ośw. o statusie przedsiębiorcy

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze