Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
11.04.2023

ZP-12/2023: Dostawa węgla kamiennego

 

Kętrzyn, dnia 11.04.2023r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
na dostawę węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A w ilości 8 200 Mg.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postęowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia są dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A, wg PN-82/g-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia. 

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Protokół z wyboru oferty
Protokół z negocjacji cenowych
Wyjaśnienia nr 2 do OPZ
Wyjaśnienia nr 1 do OPZ
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do OPZ- formularz oferty
Załącznik nr 2a do OPZ - UMOWA
Załącznik nr 2b do OPZ- klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 3 do OPZ- oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 4 do OPZ- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 do OPZ- oświadczeie o statusie przedsiębiorcy
Załącznik nr 6 do OPZ- wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7 do OPZ- oświadczenie przedsiębiorcy
Załącznik nr 8 do OPZ- oświadczenie wykonawcy
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze