Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
15.03.2023

ZP-10/2023: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Jagiełły w Kętrzynie oraz przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej w ciągu ulic Moniuszki i Mazurskiej w Kętrzynie - wynik postępowania

 

Kętrzyn, dnia 15.03.2023r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-10/2023
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ250/400mm przy ulicy Jagiełły w Kętrzynie dz. nr 7/5, 11/1 obr. 3, nr 125/1, 279/26, 279/20, 279/19, 279/18 obr. 2 miasto Kętrzyn oraz przebudowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ200/315mm wraz z przyłączami do budynków w ciągu ulic Moniuszki i Mazurskiej w Kętrzynie”.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP-10-2023
Protokół z wyboru oferty ZP 10 2023
Wyjaśnienie modyfikacja nr 1 z dnia 22.03.2023
Ogłoszenie o przetargu
Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki 1 - 8 do OPZ
Zał. nr 2a do OPZ - Umowa na roboty budowlane
Dokumentacja Techniczna - zał. nr 2 do umowy - cz. 1 z 3
Dokumentacja Techniczna - zał. nr 2 do umowy - cz. 2 z 3
Dokumentacja Techniczna - zał. nr 2 do umowy - cz. 3 z 3
Uszczegółowienie dokumentacji technicznej zadania przy ul. Mazurskiej - Moniuszki w Kętrzynie (do pliku M1) o rysunek S29
Uszczegółowienie dokumentacji technicznej zadania przy ul. Mazurskiej - Moniuszki w Kętrzynie (do pliku M1) o rysunek S30
Uszczegółowienie dokumentacji technicznej zadania przy ul. Mazurskiej - Moniuszki w Kętrzynie (do pliku M1) o rysunek S31
Uszczegółowienie dokumentacji technicznej zadania przy ul. Mazurskiej - Moniuszki w Kętrzynie (do pliku M1) o rysunek S32
Uszczegółowienie dokumentacji technicznej zadania przy ul. Mazurskiej - Moniuszki w Kętrzynie (do pliku M1) - schemat mat kompensacyjnych - S33
Uszczegółowienie dokumentacji technicznej zadania przy ul. Mazurskiej - Moniuszki w Kętrzynie (do pliku M1) - schemat mat kompensacyjnych - S34

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze