Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Przetargi

08.04.2021
Komunalna Eneretyka Cieplna "KOMEC" Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie zaprasza do składania ofert na "Budowę sieci ciepłowniczej od komory K3 do budynku do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Różana 1, Wojska Polskiego 4, 9, 11 w Kętrzynie".
18.03.2021
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Remont kotła nr technologiczny K3, typ WR-5 zainstalowanego na ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie – w zakresie wymiany części ciśnieniowej i wykonania nowych obmurzy kotła”.
09.12.2020
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Dostosowanie układu sterowania automatyki kotłów do wymagań UDT”. Termin realizacji: od podpisania umowy (grudzień 2020 roku) do 31.03.2021r. Uwaga! Modyfikacja OPZ (17.12.2020)
09.10.2020
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Opracowanie strategii wymiany źródeł ciepła w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie”.
09.06.2020
Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn, zaprasza zaineresowane podmioty do składania ofert na dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP 19/2020, do pobrania po przejściu do artykułu.

Archiwum

2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 36 61
Księgowość Sprzedaż
(89) 751 36 65
Gosp. Materiałowa
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze