Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Aktualności

12.05.2020
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na stanowisko - palacz kotłów.
23.03.2020
UWAGA ! W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 w naszym kraju, w ramach bezpieczeństwa prosimy o załatwianie wszystkich możliwych spraw drogą telefoniczną pod nr tel. 89 751 29 89 lub grogą mailową ma adres komec@e-kętrzyn.pl. Wszystkie dokumenty papierowe prosimy o pozostawianie w skrzynce na listy.
16.03.2020
W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się w naszym kraju wirusa SARS-CoV-2 , informuję Państawa o podjetych działaniach. Pełna treść pisma w załączniku.
17.12.2019
Rada Nadzorcza Komunalnej Energetyki Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie zgodnie z S 3 Regulaminu Rady Nadzorczej informuje, iż Pan Michał Jerzy Krasiński zamieszkały w Zawidach w wyniku konkursu został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie od dnia 01.01.2020r.
08.10.2019
Rada Nadzorcza Komunalnej Energetyki Cieplnej "Komec" sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że podani niżej kandydaci spełniają wymagania formalne określone w regulaminie konkursu z dnia 29.08.2019 r.   Stanisław Kulas zam. Kętrzyn Beata Zięty zam. Wilkasy Janusz Fidurski zam. Reszel Michał Jerzy Krasiński zam. Zawidy
10.09.2019
Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, otuchą, pocieszeniem... W obliczu wielkiego nieszczęścia, jakie dotknęło mieszkańców budynku nr 44 przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie, w imieniu tych rodzin Kętrzyńskie TBS zwraca się z prośbą o pomoc: wsparcie finansowe i rzeczowe (materiały budowlane, itp.). W dniu 29 sierpnia 2019r ogień strawił cały dach budynku. Prowizorycznie zabezpieczono go folią. Ale takie rozwiązanie nie starczy na długo. Zbliżająca się jesień i deszczowa aura spowodować może jeszcze większe zniszczenia, dlatego gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. W Banku Pekao SA uruchomiono specjalne konto, na które kierować można wsparcie finansowe. Wpłat prosimy dokonywać na niżej wymieniony rachunek bankowy: Bank Pekao SA nr: 64 1240 5787 1111 0010 9291 0163 z dopiskiem “POMOC POSZKODOWANYM POZNAŃSKA 44”
05.09.2019
W rozliczeniach z odbiorcami obowiązuje zmieniona taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Energetyki. Więcej informacji
02.09.2019
Rada Nadzorcza Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec” sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec” sp. z o.o. w Kętrzynie   Wymagania formalne: Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymagania formalne: posiadanie ukończonych studiów wyższych lub posiadania wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Prezesa  Zarządu w spółkach prawa handlowego. posiadanie prawa jazdy kategorii B, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, w tym przestępstwo karnoskarbowe oraz brak...

Zobacz także

Telefony

(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 36 61
Księgowość Sprzedaż
(89) 751 36 65
Gosp. Materiałowa
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze