2019-03-14

Oferta pracy - mistrz / kierownik zespołu kotłownni.

Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Spółka z o.o. w Kętrzynie

poszykuje kandydatów na stanowisko Mistrz Kotłowni / Kierownik Zespołu Kotłowni.

Osoby zaineresowane prosimy o skladanie CV oraz listu motywacyjnego.