2019-09-10

APEL O POMOC

      Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś

                 obecność jest ratunkiem, otuchą, pocieszeniem...

W obliczu wielkiego nieszczęścia, jakie dotknęło mieszkańców budynku nr 44 przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie, w imieniu tych rodzin Kętrzyńskie TBS zwraca się z prośbą o pomoc: wsparcie finansowe i rzeczowe (materiały budowlane, itp.).

W dniu 29 sierpnia 2019r ogień strawił cały dach budynku. Prowizorycznie zabezpieczono go folią.

Ale takie rozwiązanie nie starczy na długo. Zbliżająca się jesień i deszczowa aura spowodować może

jeszcze większe zniszczenia, dlatego gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają

możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej,

aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

W Banku Pekao SA uruchomiono specjalne konto, na które kierować można wsparcie finansowe. Wpłat prosimy dokonywać na niżej wymieniony rachunek bankowy:

                                Bank Pekao SA nr:
                  64 1240 5787 1111 0010 9291 0163
                                    z dopiskiem
      “POMOC POSZKODOWANYM POZNAŃSKA 44”