O firmie

Podstawowym profilem działalności Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla miasta Kętrzyn.

Działając na lokalnym rynku ciepłowniczym nasza spółka jest firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów i dbającą o jakość usług oraz ochronę środowiska Zparaszamy do korzystania z naszych usług.

Poznaj działalność spółki

 Przedmiot działalności spółki (wg. PKD):

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacji (35.30.Z).

2. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z

3. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z).

4. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).

5. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.71.Z).

6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).

7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami (47.99.Z).

8. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).

9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).

10. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z).

Działy spółki

Zakłady Spółki

Spółka dysponuje pięcioma źródłami ciepła. Dwa z nich celem wytworzenia energii cieplnej wykorzystują miał węglowy i trzy gaz ziemny. Całkowita moc dyspozycyjna źródeł ciepła wynosi 38,00 MW. Czynnik grzewczy przesyłany jest za pomocą sieci cieplnej, której całkowita długość wynosi 25 km. W tym sieć wysokotemperaturowa - 17 km, niskotemperaturowa - 8 km.