Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Taryfa dla ciepła

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie działalność gospodarczą dotyczącą zaopatrzenia w ciepło prowadzi na podstawie wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji w zakresie:

  • wytwarzania ciepła
  • przesyłu i dystrybucji ciepła

 

W rozliczeniach z odbiorcami obowiązuje zmieniona taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Energetyki.

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 29 lipca 2019r.

Nr OGD.4210.4.2019.368.XVII.WA

Taryfa dla ciepła
Dezyzja Prezesa URE

Zobacz także

Telefony

(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 36 61
Księgowość Sprzedaż
(89) 751 36 65
Gosp. Materiałowa
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze