2019-03-27

Zmiana taryfy dla ciepła (nieaktualna).

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie działalność gospodarczą dotyczącą zaopatrzenia w ciepło prowadzi na podstawie wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji w zakresie:

·          wytwarzania ciepła

·         przesyłu i dystrybucji ciepła

W rozliczeniach z odbiorcami obowiązuje zmieniona taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Energetyki.

NINIEJSZA  TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 13 lutego 2019 r.

Nr OGD.4210.47.2018.368.XVI.KFr

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko – Połom