2018-09-05

Taryfa dla ciepła (nieaktualna).

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie działalność gospodarczą dotyczącą zaopatrzenia w ciepło prowadzi na podstawie wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji w zakresie:

·          wytwarzania ciepła

·         przesyłu i dystrybucji ciepła

W rozliczeniach z odbiorcami obowiązuje taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Energetyki.

TARYFA DLA CIEPŁA (obowiązuje od 01.08.2018 r.)

NINIEJSZA  TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 5 lipca 2018 r.

Nr OGD.4210.1.18.2018.368.XVI.RSt

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko – Połom