2018-06-08

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Komunalną Energetykę Cieplną "KOMEC" Sp. z o. o. w Kętrzynie.

Informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

1. Adres korespondencyjny:

Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Sp. z o.o., ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn,

2. E-mail: iod@komecketrzyn.pl,

3. Telefon: 89 751 29 89

Pliki do pobrania:

Informacja ws. Administratora danych osobowych.

Pakiet RODO.

Klauzula Klienci-Kontrahenci.

Klauzula Najemcy.

Klauzula Wnioskodawcy.

Klauzula Rekrutacja.