Działy spółki

Zakłady Spółki

Spółka dysponuje pięcioma źródłami ciepła. Dwa z nich celem wytworzenia energii cieplnej wykorzystują miał węglowy i trzy gaz ziemny. Całkowita moc dyspozycyjna źródeł ciepła wynosi 38,00 MW. Czynnik grzewczy przesyłany jest za pomocą sieci cieplnej, której całkowita długość wynosi 25 km. W tym sieć wysokotemperaturowa - 17 km, niskotemperaturowa - 8 km.

Charakterystyka źródeł ciepła:

Lp.    Adres źródła        Paliwo                  Moc dyspozycyjna [MW]

1.     Rynkowa 3             miał węglowy      25,52

2.     Mazurska 15          miał węglowy       9,53

3.    Słowackiego 7a       gaz ziemny         0,23

4.    Limanowskiego 22   gaz ziemny         2,52

5.    Dworcowa 10          gaz ziemny         0,20