Dokumentacja projektowa wymiany sieci ciepłowniczej, w tym audyt efektywności energetycznej, projekt regulacji hydraulicznej i instrukcja eksploatacji sieci. Znak sprawy: ZP-1/2019