2019-09-20

Badanie sprawozdania finasowego za rok 2019 -2020.

Komunalna Energetyka Cieplna Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul Dworcowa 10, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: " Przeprowadzenie badania sprawozdania finasowego za rok 2019 -2020".

Zaproszenie - pobierz

Załączniki - pobierz

Wybór Oferenta:

"Rach-Mistrz"
Biuro Biegłego Rewidenta
Alicja Saładonis
16-400 Suwałki